Gemengd Koor Pecora
 


Gemengd koor Pecora beëindigd!

In moeilijke tijden zijn we in oktober 2021 gestart met een nieuw gemengd koor: Pecora. 
Maar tegenslagen hebben ons achtervolgt: nog een lockdown in december en leden die door gezondheidsredenen moesten afzeggen. Daar boven op kondigde onze dirigent aan per 1 december 2022 te moeten stoppen. 

Het was een mooi avontuur, maar helaas is het op 30 november 2022 afgelopen....

Op 30 november maken we er nog een gezellig afscheid van, want dat was het belangrijkste doel van ons koor: gezelligheid. Gezellig met elkaar zingen en gezellig samen zijn.

Dag gemengd koor Pecora. 

Na dat de balans is opgemaakt, hebben we de laatste € 169,- gedoneerd aan het NMF.
We hebben gekozen voor het Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds helpt musici voor wie de aankoop van een muziekinstrument ver buiten bereik is en geeft ze een instrument in bruikleen waarmee ze kunnen groeien, uitblinken en zich kunnen onderscheiden. Op dit moment spelen rond de 400 musici op een instrument van het NMF.
Een mooi doel dus in de lijn van Pecora.

 


 


 

Voorzitter

 

 

Penningmeester webmaster

 

 

PR

 Maria Vermijn

Rachel Baan

Martine Kiel